Huset

Vi designade Rundbalshuset från grunden, vilket gav oss chansen att planera exakt det hem vi ville ha, som lätt smälter in i landskapet på vår tomt. Vi har kunnat kombinera traditionella och innovativa lösningar för att bygga ett skräddarsytt, bekvämt och resilient halmbalshus som är anpassat till det lokala klimatet. Här i norra Sverige kan det vara -35ºC på vintern och snö täcker marken i månader, men också över +35ºC på sommaren med mer och mer torka.

Rundbalshuset i snön
Varför runt?

Att bygga runt skapa den mest energieffektiva formen på ett hus. Det tar 15 till 20% mindre material att skapa samma bostadsutrymme jämfört med en rektangulär design. Och man få mer boyta i förhållande till yttervägg. Detta innebär ett mindre miljöavtryck. Dessutom ger det en härlig och harmonisk känsla med runda organiska former i en bostad.

Why straw?
Varför halm?

Halm är ett hälsosamt byggmaterial, som lagra koldioxid, och uppstår årligen som restmaterial. Balarna isolera väl när de är hårdpressade, och skapa en perfekt symbios för ett gott inomhus-klimat tillsammans med lera. Halmbalshus håller värmen bra på vintern, och är svalare på sommaren.
Halmbalarna i vårt hus ligger som en halsduk runt stommen och minska köldbryggor.

Why clay?
Varför lera?

Vi bygger med lera eftersom det är ett av de bästa materialen som finns och människor har använt det i tusentals år. Vi använder stora mängder sand från vår egen tomt i hemmablandat lerputs och det är också riktigt kul att arbeta med! Lerputs är ett hälsosamt byggmaterial som inte innehåller några farliga kemikalier. Däremot innehåller det också halm och lokalproducerat hästskit.

Cirkulära Designprinciper

Vi har implementerat cirkulära designprinciper så att fastigheten ger oss möjligheter att vara mer självförsörjande både nu och på lång sikt. Därtill bygger vi med mestadels lokala och hållbara material och använder produkter som kan återanvändas eller återvinnas, eller som redan dömts ut att kastas och annars skulle gå till spillo. Icke desto mindre gör tomten det möjligt för oss att odla mycket av vår egen mat för att försörja oss själva, samtidigt som den lokala biologiska mångfalden förbättras.

Mot den bakgrunden har Rundbalshuset utformats som halmbalshus med låga energibehov och vi har byggt in förnybara energikällor samt passiva åtgärder för att minska vårt beroende av extern elförsörjning.

Vill du veta mer om vår byggprocess?

Vi vill bidra till en hållbar utveckling; Laura arbetar som konsult och hjälper till att implementera cirkulära tankesätt. Så vi är beslutna att gå från teori till praktik och bygga ett skräddarsytt hem som komplettera sin närmiljö och samtidigt ha så liten påverkan på den lokala ekologin som möjligt.

Idé och Planering

Planeringen av huset började vi redan år 2014 och efter att vi har hittat en tomt i byn Kassjö, utanför Umeå, påbörjade vi bygget under sommaren 2017. Inflyttning blev under juli 2021, så det har varit ett långsamt byggprojekt som vi har haft vid sidan av våra heltidssarbeten. I själva verket har vi mestadels tagit ledigt och byggt på sommaren, uppskattningen är att vi har byggt 15 månader på heltid tills inflytt.

För att sammanfatta så har vi haft professionell hjälp med den tekniska designen, markarbeten, husets trästomme och tak samt serviceinstallationer men till största delen har vi byggt Rundbalshuset själva och är tacksamma för all den hjälp från familj, vänner, grannar, kursdeltagare och andra frivilliga – som har gjort denna byggnadsprocess så mycket roligare!

Hållbara Highlights

Projektet består av ett antal byggnader, det runda huset och ett garage kombinerat med gäststuga, sol/vedbod, jordkällare och framtida växthus. Några hållbara highlights är:

  • Grundisolering och platta av återvunnet glas
  • Trästomme med limträbalkar
  • Väggar isolerade med halmbalar
  • Golv, fasad och innerväggar är lerputsade
  • Solenergi för el och varmvatten
  • Borrad brunn för eget dricksvatten
  • Termitventilation

Vi har valt dessa lösningar för att kunna använda så mycket lokala resurser som möjligt. Det finns ingen brist på trä i Sverige, hälften av lerputsen består av handsållad sand som grävdes fram under huset på vår tomt och vi kan använda det mesta av solens strålar under vår, höst och framförallt sommarens långa dagar. Vattenförbrukningen är planerad att vara låg, bl.a. tack vare en komposttoalett, och regnvatten kommer att lagras för att användas i trädgården, något som kraftigt reducerar vårt behov av att pumpa upp vatten från marken.

I enlighet med cirkulära designprinciper har vi inrett huset i stort sett med saker och möbler vi redan hade eller har ärvt, t.ex. ett kök från 1969, en vardagsrumshylla från 1968, och har enbart köpt nya energibesparande vitvaror och LED-belysning.

Läs mer om våra leverantörer nedan.

30

Ton lera

9758

Träbitar

497

Halmbalar

819

Pizzor

Leverantörer

Rundbalshuset i Media

Vi har varit med i ett antal tidningar, podcast, TV och även böcker på ämnet hållbart byggande.